Jour

Gräv och kabeljour

KASAB´s Jourverksamhet finns tillgänglig 
för våra kunder året om dygnet runt.
Vårt geografiska område är Skåne och Blekinge.
Med en inställelsetid på två timmar utför vi arbete som omfattar bl.a
  • Trafikanordningar
  • Tjältining
  • Schakt/fyllning
  • Återställning
Våra jourarbeten omfattar för det mesta kabelfel eller liknande
men vi utför även andra akuta grävningar.
Oavsett uppdrag är ni välkomna att kontakta oss.