Områdesnät samfälligheter, områden och byar

Områdesnät samfälligheter, områden och byar.

KASAB har ett helhetsåtagande som är unikt då vi utför hela konceptet inom egna företaget. Vi projekterar och dimensionerar anläggningen, såväl schaktsträckor som fiber och materialåtgång.

  • Vi utarbetar fiberskarvplaner
  • De olika myndighetstillstånd som behövs ombesörjer vi
  • Vid markförläggningen använder vi metoder som schaktning, plöjning, fräsning, mikrofräsning, rörtryckning samt borrning
  • Kabel- & slangförläggning av alla dimensioner såväl som nyförläggning som i befintliga kanalisationer
  • Blåsning av alla typer av kabel och dukter
  • Svetsning av fiberkabel samt mätning av densamma
  • Återställning av alla ytbeläggningar
  • Inmätning av förlagd fiber samt slutdokumentation