Anläggningsarbete

Anläggningsarbete

     KASAB utför arbete inom 

  • Avloppsanläggningar
  • Total entreprenad i trädgårdar
  • Hus dräneringar
  • Plattläggning/stensättning
  • Markentreprenader
  • Markberedning
  • Marksanering
  • Försäljning av matjord och färdigt gräs