Elentreprenader

Elentreprenader

     KASAB utför inom elsegmentet 
  • Förläggning av  elkablar från stolpbelysningskabel till högspänning 130 kilovolt
  • Vi sätter transformatorstationer
  • Monterar stolpbelysning
  • Byter ut kabelskåp
  • Utför stolpraseringar