KASAB´s Jourverksamhet finns tillgänglig för våra avtalskunder året om dygnet runt. Vårt geografiska område är Skåne och Blekinge. Med en inställelsetid på två timmar utför vi arbete som omfattar bl.a

  • Trafikanordningar
  • Tjältining
  • Schakt/fyllning
  • Återställning

Våra jourarbeten omfattar för det mesta kabelfel eller liknande men vi utför även andra akuta grävningar. 

Go To Top