KASAB utför arbete inom:

  • Avloppsanläggningar
  • Total entreprenad i trädgårdar
  • Husdräneringar
  • Plattläggning/stensättning
  • Markentreprenader
  • Markberedning
  • Marksanering
  • Anläggning lekplatser
  • Anläggning parkeringar
Go To Top