KASAB utför inom elsegmentet:

  • Förläggning av elkablar från stolpbelysningskabel till högspänning 130 kilovolt
  • Vi sätter transformatorstationer
  • Monterar stolpbelysning
  • Byter ut kabelskåp
  • Utför stolpraseringar
Go To Top