Fiberförläggning kommuner och operatörer

Fiberförläggning kommuner och operatörer.

KASAB har ett helhetsåtagande som är unikt i branschen då vi utför hela konceptet inom egna företaget. Vi projekterar och dimensionerar anläggningen, såväl schaktsträckor som fiber och materialåtgång.

  • Vi utarbetar fiberskarvplaner
  • De olika myndighetstillstånd som behövs ombesörjer vi
  • Vid markförläggningen använder vi metoder som schaktning, plöjning, fräsning, mikrofräsning, rörtryckning samt borrning
  • Kabel- & slangförläggning av alla dimensioner såväl som nyförläggning som i befintliga kanalisationer
  • Blåsning av alla typer av kabel och dukter
  • Svetsning av fiberkabel samt mätning av densamma
  • Återställning av alla ytbeläggningar
  • Inmätning av förlagd fiber samt slutdokumentation