Att ha ett bra inomhusklimat är något vi alla borde sträva efter. Men det är inte alltid så enkelt att veta vad detta faktiskt betyder eller vilka steg man kan ta mot detta mål. Det är något vi därför tänkte titta på här nedan. En sak som alltid påverkar inomhusklimatet är mängden damm inomhus. Vanligt hushållsarbete som att dammsuga och dammtorka är nödvändigt för att hantera mängden damm du har hemma. Anledningar till varför damm är så viktigt att bli av är på grund av att de kan skada luftrör, näsa och svalg om det inte hålls under kontroll genom städning. Små partiklar kan exempelvis andas in och fastna i lungorna och i värsta fall kan du utveckla lungfibros. Luftkvalitet påverkas även av hur bra luften rör sig hemma. Vilket ju i grund och botten är ventilationens jobb. Utan bra ventilation är det svårt att få till ett bra inomhusklimat. Bästa förutsättningarna får du i regel med ett FTX-system eller liknande, som aktivt arbetar med att forsla bort gammal luft och ta in ny. För att hitta andra delar av inomhusklimatet som kan förbättras finns det även möjligheter att göra provtagningar som du sedan skickar in för analys. När du får tillbaka svar kan du sedan få rekommendationer på åtgärder som kan förbättra just din hemsituation.

Dennis Strömberg